Tag Archives: software

SBGuidance Perceel Manager 2.5

Er is een nieuwe versie beschikbaar van SBGuidance Perceel Manager. Deze versie bevat naast enkele kleine bugfixes ook enkele nieuwe mogelijkheden.

Met deze versie kunnen percelen geexporteerd worden naar het ESRI Shapefile formaat. Deze bestanden kunnen ingelezen worden in de meeste offline kantoor toepassingen (zoals GeoCrop van Agrovision). SBGuidance percelen die een contour bevatten kunnen geëxporteerd worden als een polygon bestand met o.a. de oppervlakte als kenmerk. Alle SBGuidance percelen kunnen geëxporteerd worden als polyline met o.a. de lengte en richting als kenmerken.

Meer informatie over deze release vind je terug op de SBGuidance Perceel Manage pagina.

SBGuidance Base Manager 3.0

Met SBGuidance Base Manager kan de gebruiker instellen welk RTK basisstation hij wenst te gebruiken. De gebruiker krijgt een overzicht van beschikbare basisstations en kan daarbij kiezen voor het dichtstbijzijnde station of het station met het beste radiosignaal. Op dit moment ondersteunt SBGuidance Base Manager enkel Satel modems. Het programma zal in de toekomst ook geschikt zijn voor Pacific Crest modems.

Ga naar de SBGuidance Base Manager pagina om deze versie te downloaden.

SBGuidance Base Manager

SBGuidance Perceel Manager 2.4

Met SBGuidance Perceel Manager is het mogelijk om percelen en bewerkingen die met SBGuidance 3.x zijn aangemaakt uit te wisselen tussen SBGuidance Terminals. Daarnaast kan de gebruiker andere basis handelingen uitvoeren (gegevens wijzigen, percelen/bewerkingen verwijderen, …)

Deze versie bevat naast enkele software verbeteringen ook de volgende uitbreidingen:

  • Ondersteuning voor de nieuwe GeoStar 200 terminal
  • Ondersteuning voor Nederlands, Duits, Frans en Engels
  • Mogelijkheid om percelen samen te voegen
  • Weergave oppervlakte perceel

Ga naar de SBGuidance Perceel Manager pagina om de laatste versie te downloaden en vergeet daarbij niet de bijgewerkte handleiding.