FLEPOS: Belangrijke mededeling

Na overleg met het Waalse RTK-netwerk Walcors besliste het AGIV het bereik van de RTK-dienstverlening van Flepos te beperken tot het Vlaamse grondgebied. Deze beperking geldt dan ook enkel voor RTK-correcties voor machinebesturing op het Waalse grondgebied. Walcors, de Waalse tegenhanger van Flepos, heeft immers sinds 1 januari 2013 haar dienstverlening opgesplitst in 2 categorieën:

  • De ‘klassieke doelgroep’ van landmeters en studiebureaus, die verder kan genieten van de eigen gratis dienstverlening van Walcors;
  • De ‘nieuwe doelgroep’ van machinebesturing (in de landbouw, wegenbouw, …) die niet langer kan gebruikmaken van de gratis dienstverlening van Walcors. Zij moeten een beroep doen op de dienstverlening van de private-aanbieders (o.a. DrivenBy, MoveRTK), die RTK-correcties aanbieden tegen betaling.

Gebiedsbegrenzing voor RTK-machinebesturing
Na overleg met Walcors besliste het AGIV dan ook zijn Flepos-dienstverlening voor de groep van RTK-machinebesturing op het Waalse grondgebied te beperken. Om dit mogelijk te maken, wordt er vanaf 2 april 2013 een ondergrens ingesteld van 50°41’14” noorderbreedte. Onder deze noorderbreedte is het niet langer mogelijk om Flepos RTK-correcties te ontvangen. Gebruikers van machinebesturingssystemen die RTK-correcties in Wallonië willen, moeten dus uiterlijk op 2 april een abonnement afsluiten bij één van de private aanbieders. Binnen Vlaanderen zijn er geen beperkingen van deze groep. RTK-machinebesturing is nog steeds mogelijk mits het afsluiten van een gratis abonnement (hetzij Automatisatie hetzij Maritime).

Geen wijzigingen voor landmeters
Wat betreft SURVEY- & de GIS-abonnementen wordt er (voorlopig) geen gebiedsbegrenzing ingevoerd. We wensen echter wel te benadrukken dat het steeds aangewezen is gebruik te maken van Walcors voor RTK-metingen in Wallonië. Flepos is enkel bedoeld voor RTK-metingen op het Vlaamse grondgebied.
Zoals al eerder aangekondigd door Vlaams minister-president Kris Peeters, blijft Flepos de komende jaren kosteloos, zowel voor landmeters als voor machinebesturing.

Begrenzing FLEPOS dienstverlening
Begrenzing FLEPOS dienstverlening